ყველა კატეგორია
EN

მთავარი> ახალი ამბები

რა სარგებელს მოაქვს მწვანე შეფუთვა თქვენს ბიზნესს და გარემოს?

დრო: 2023-05-08 ნანახია: 34

01 What is green packaging

მწვანე შეფუთვა გულისხმობს შეფუთვას, რომელიც არის ეკოლოგიურად სუფთა, აქვს დაბალი ადამიანის ჯანმრთელობა და ეკოლოგიური ზიანი და მოიხმარს მინიმალურ რესურსებსა და ენერგიას თავისი სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში, ხოლო შეფუთვის ფუნქციური მოთხოვნების შესრულება. ზოგადად, მწვანე შეფუთვა უნდა დაიცვას 3R1D პრინციპი, რომელიც ნიშნავს შემცირებას, ხელახლა გამოყენებას, გადამუშავებას და დეგრადაციას.

paper waterproofing agent manufacturer

02 How can the food industry reduce plastic and carbon emissions from packaging?

The food and beverage industry is one of the main areas where plastic is used for packaging. Plastic packaging protects food and beverages from external factors such as air, light, water, and microorganisms, and maintains food quality and safety. However, the production process of plastic packaging consumes a large amount of fossil fuel, and waste plastic is difficult to recycle, non-biodegradable, and causes serious ecological harm. Therefore, the production and use of plastic packaging are facing increasing restrictions.

To reduce plastic and carbon emissions through packaging, the food and beverage industry can adopt various measures, such as:

 

Packaging materials: Develop ecological packaging materials.

Ecological packaging materials refer to packaging that is harmless to the environment and human health, promotes sustainable development, and enables energy cycling and material recycling. Biodegradable plastic is a representative ecological packaging material that has gained widespread use in the food and beverage industry. Biodegradable plastics are made by adding certain additives, such as starch, modified starch, vitamins, photosensitizers, biodegradable agents, etc., to the production process to reduce their stability, making them easily degradable in the natural environment. Biodegradable plastics can be divided into bio-based plastics and petroleum-based plastics.

 

Packaging design: Substitute plastic with paper, lightweight design.

To increase the use of green packaging in the food and beverage industry, paper packaging and lightweight design can be adopted to substitute plastic. For example, pulp molded packaging, whose raw materials are mostly plant fibers such as bagasse and bamboo, is natural, biodegradable, and requires less material than traditional packaging. It is widely used in egg trays, lunch boxes, and other areas.

 

Packaging recycling: Establish and improve recycling systems.

The establishment and improvement of recycling systems are essential for promoting green packaging in the food and beverage industry. Recycling systems include the collection, sorting, and treatment of waste materials. Recycling systems can be established by governments, organizations, and companies to ensure the proper handling of waste packaging and promote material recycling.

 

03 ფტორის გარეშე ზეთის საწინააღმდეგო საშუალება

ფტორის გარეშე ზეთის საწინააღმდეგო საშუალება treatments and green packaging are two important components of sustainable and environmentally conscious manufacturing practices. Fluorine-based chemicals have been commonly used in oil repellent treatments for decades, but they pose significant environmental and health risks due to their persistence and potential for bioaccumulation.

 

გამოყენებით fluorine-free alternatives, such as plant-based or silicone-based treatments, manufacturers can reduce their environmental impact while still maintaining the desired functionality of their products. In addition, using eco-friendly and recyclable materials for packaging can further minimize the impact on the environment.

 

Adopting these practices not only benefits the environment, but it also helps to meet the increasing demand from consumers for sustainable and responsible products. With a growing awareness of the importance of environmental sustainability, it is essential for companies to prioritize these practices to remain competitive and meet the needs of their customers.